top of page
Depositphotos_323927342_L.jpg

   TurnKey פרויקטים

בפרויקטים הנדסיים גדולים מעורבים קבלני משנה וספקים, עובדים רבים והשקעה של כסף רב בחומרים, ציוד ושירותים. הבאת פרויקטים מורכבים מסוג זה לגמר מוצלח, דורשת מומחיות ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה, בעלי ניסיון וידע בפרויקטים מסוג  Turnkey, תוך שימת לב מדוקדקת.
 
לניסיון העשיר, למקצועיות ולאמינות המוכחים בשטח, נוספו  עם השנים יכולות מקצועיות נרחבות המיושמות ע"י צוות מקצועי נמרץ, התעדכנות והתחדשות בשיטות עבודה מתקדמות, ציוד משוכלל ומתן פתרונות יצירתיים ומאתגרים.

אנשינו מנהלים כל מיזם ופרויקט החל משלבי הפרוגרמה, העיצוב, התכנון והפיתוח ועד להשלמתו הסופית, כולל אספקה, הקמה וביצוע בהתאם לתכנון הנבחר.

ניהול פרויקטים מסוג TURNKEY נעשה באופן מקיף וכולל את השלבים הבאים:

  • בדיקות היתכנות המשלבות שיטות, נהלים ותיעוד
    הכנת פרוגרמה ואישורה על ידי הלקוח

  • הכנת תכנון ראשוני והגשת בקשה להיתרי בנייה

  • תכנון מפורט

  • פיתוח האתר

  • ניהול הבניה והאדמיניסטרציה בשטח

  • תפעול שוטף

  • פיקוח על עבודה על פי תקנות הבטיחות והנהלים

bottom of page