top of page

תשתיות

פעילות הקבוצה בתחום התשתיות כולל מגוון רחב של שירותים מקיפים בתחומיי התחבורה , הכבישים , הרכבות , העבודות הימיות , תשתיות עירונית ובין עירוניות לרבות עב' עפר , עב' ניקוז , דרכי גישה , מערכות , מסלולים ועוד.

נסיון רב השנים ומעורבות הקבוצה בהיקף נרחב של פרויקטים תוך התמקדות בביצוע איכותי ללא פשרות מבטיח ללקוחותינו ביצוע מהיר , איכותי תוך חסכון בעלויות ועמידה בלוח הזמנים.

לאורך השנים נוהלו ובוצעו במעורבות הקבוצה פרויקטים נרחבים בישראל, אפריקה וארצות הברית.

bottom of page