top of page

גישור

פעילות הקבוצה בתחום הגישור כוללת ליוויי ומעורבות בביצוע פרויקטים של גישור החל מרמת התכנון וכלה בביצוע , הן גשרי בטון והן גשריי פלדה. גשרים לכלי רכב , גשריי הולכי רגל , גשריי פרסום ועוד.

הקבוצה בעלת נסיון רב בביצוע גשרים מורכבים  תוך שילוב המורכבויות הנדרשות תוך השלמת הנדרש באיכות גבוהה.

לאורך השנים נוהלו ובוצעו במעורבות הקבוצה גשרים בישראל ואפריקה.

bottom of page